DANSK

Handelsbetingelser for salg til privatkunder


Ventzel Knit
CVR-nr. 39804115
Genforeningspladsen 37, st. th., 2400 København NV
Mailadresse: info @ anneventzel.com

 


Sådan handler du
Ventzel Knit sælger digitale strikkeopskrifter i pdf-format til download.

Husk at oplyse korrekt e-mail, da du ellers ikke vil modtage din ordrebekræftelse.

Husk at vælge din strikkeopskrift på, for dig, korrekt sprog.

Umiddelbart efter købet af strikkeopskrift, får du præsenteret et link, hvor du med det samme kan
downloade din strikkeopskrift.
Du vil også modtage en ordrebekræftelse på mail, hvor du kan downloade din strikkeopskrift.
Der er ingen begrænsninger, tid eller antal, på de gange du kan downloade dine strikkeopskrifter.

Strikkeopskrifter købt på www.annevntzel.com er udelukkende til privatbrug og må ikke kopieres,
videresælges eller på anden måde omfordeles.

Betaling
På www.anneventzel.com modtages online betalinger Dankort, Visa, MasterCard, Paypal, Apple Pay og Google Pay.

Ventzel Knit har SSL-certifikat, som er en krypteringsteknologi der sikrer, at data ikke kan
læses af udefrakommende.

Alle beløb på hjemmesiden er oplyst i dansk valuta – Danske Kroner DKK – inkl. moms.

Købsbeløbet hæves på din konto umiddelbart efter dit køb.

Betaler du via PayPal, er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs mere om betingelserne på
PayPals hjemmeside.  

Fortrydelsesret
Ved køb af digitale produkter/strikkeopskrifter i pdf-format på www.anneventzel.com , accepterer du
samtidig, at dine 14 dages fortrydelsesret bortfalder.

Persondatapolitik
Følgende oplysninger registreres og opbevares hos Ventzel Knit i 5 år, og slettes herefter.
Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.


Vi bruger din e-mailadresse til at sende dig eventuelle opdateringer og rettelser på dine købte opskrifter.

Vi samarbejder med anden virksomhed, der behandler og opbevarer data, som udelukkende bruges på
vegne af Ventzel Knit. Dataansvarlig er Anne Ventzel.
Du har ret til at få oplyst, hvilke data vi har på dig. Kontakt da Ventzel Knit.

Klageadgang
Ønsker du at klage over dit køb, skal du kontakte Ventzel Knit.
Findes der ikke en løsning, kontakt da:
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal
her -  http://ec.europa.eu/odr

 

 

ENGLISH

Terms and conditions for sales to private customers

Ventzel Knit
CVR-nr. 39804115
Genforeningspladsen 37, st. th., 2400 København NV, Denmark
Mailadresse: info @ anneventzel.com

 


How to shop
Ventzel Knit sells digital knitting patterns in PDF format for download.

Please remember to send the correct email. Otherwise, you won't get your order confirmation.

Please remember to choose your knitting pattern in the correct language.

Immediately after purchasing the knitting pattern, you will be given a link to download your knitting
pattern. You will also receive an order confirmation by email, where you can download your knitting
pattern. There are no restrictions, time or number, on the number of times you can download your
knitting patterns.

Knitting patterns purchased on www.annevntzel.com are for personal use and may not be copied,
resold, or redistributed.

Payment
On www.anneventzel.com, online payments are accepted:  Dankort, Visa, MasterCard, Paypal, Apple Pay and Google Pay

Ventzel Knit has a SSL certificate, an encryption technology that ensures outsiders cannot
read data.

All amounts on the website are in Danish currency - Danish Kroner DKK - incl. VAT.

The purchase amount is withdrawn from your account immediately after your purchase.

If you pay via PayPal, the objection scheme does not protect you. You can read more about the
conditions on PayPal's website.

Right of withdrawal
When purchasing digital products/knitting patterns in PDF format on www.anneventzel.com, you also
accept that your 14-day right of withdrawal expires.

Personal data policy
The following information is registered and stored at Ventzel Knit for five years and then deleted.
Name, address, telephone number, and email address.


We use your email address to send you any updates and corrections to your purchased patterns.

We collaborate with other companies that process and store data used exclusively for Ventzel Knit. The
data controller is Anne Ventzel.

You have the right to be informed about which data we have on you. Contact Ventzel Knit
You can access complaints

If you wish to complain about your purchase, contact Ventzel Knit. If a solution is not found, contact:
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

If you live in an EU country other than Denmark, you can complain to the EU Commission's online
complaints portal here -  http://ec.europa.eu/odr

Sidst opdateret / Last updated 26.01.2024